Ay: Nisan 2020

ALAK SÛRESİ (96)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. سُورَةُ الْعَلَق Adı: Yapışan, tutunan, kan pıhtısı ve embriyo anlamlarına gelir. Adını, insanın böyle basit bir nesneden yaratılmış olduğundan bahseden 2. ayetten almıştır. İndiriliş Dönemi: Bu Sûre’nin bütün müfessirlerce ilk inen sûre olduğunda görüş birliği vardır. Fakat, sûrenin baş kısmı ile son kısmı aynı anda inmemiş, bu arada başka sûreler de…

Yazar: Arznet Nisan 28, 2020 0

2. BAKARA SÛRESİ KELİME MEALİ

Şaban PİRİŞ 2. Bakara Sûresi Kelime Meali Sayfa Bakara: 1-5. Ayetler Sayfa Bakara: 6-16. Ayetler Sayfa Bakara: 17-24. Ayetler Sayfa Bakara: 25-29. Ayetler Sayfa Bakara: 30-37. Ayetler Sayfa Bakara: 38-48. Ayetler Sayfa Bakara: 49-57. Ayetler Sayfa Bakara: 58-61. Ayetler Sayfa Bakara: 62-69. Ayetler Sayfa Bakara: 70-76. Ayetler Sayfa Bakara: 77-83. Ayetler Sayfa Bakara: 84-88. Ayetler Sayfa Bakara: 89-93. Ayetler Sayfa Bakara: 94-101. Ayetler Sayfa Bakara: 102-105. Ayetler Sayfa Bakara: 106-112 Ayetler Sayfa Bakara: 113-119. Ayetler Sayfa Bakara: 120-126. Ayetler Sayfa Bakara: 127-134. Ayetler Sayfa Bakara: 135-141 Ayetler Sayfa Bakara:142-145. Ayetler Sayfa Bakara: 146-153. Ayetler Sayfa Bakara: 154-163. Ayetler…

Yazar: Arznet Nisan 26, 2020 0

114. NÂS SÛRESİ

(Mekke döneminin ilk yıllarında Felak sûresi ile aynı zaman diliminde indirilen sûre, ismini ilk ayetinin son kelimesinden almıştır. İnsanlar anlamına gelir. 6 ayettir.) Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla. 1. De ki: ‑İnsanların Rabbine sığınırım. 2. İnsanların hakimine. 3. İnsanların ilahına. 4. Sinsi vesvesecinin şerrinden. 5. İnsanların gönüllerine vesvese sokan, 6. Cinlerden ve insanlardan!

Yazar: Arznet Nisan 25, 2020 0

113. FELAK SÛRESİ

(Mekke döneminin ilk yıllarında indirilen Sûre, ismini ilk ayetinden almıştır. FELAK, mecazen aydınlığı ile karanlığı delip geçen Kur’an vahyine işaret eder. 5 ayettir.) Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla. 1. De ki: ‑Mahlukatın Rabbine sığınırım. 2. Yarattığı şeylerin şerrinden, 3. Çöktüğü zaman karanlığın şerrinden, 4. Düğümlere üfleyenlerin şerrinden, 5. Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden!  

Yazar: Arznet Nisan 25, 2020 0

112. İHLAS SÛRESİ

(Mekke’de Nas sûresinden sonra indirilmiştir. Allah’ı şirkten arınmış bir inançla birlemek gerektiğini açıkladığı için bu adı almıştır. 4 ayettir.) Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla. 1. De ki: “O, Allah birdir.  2. Allah sameddir.[1] 3. Baba da oğul da olmamıştır. 4. Hiç kimse de O’na denk olamaz. [1] Samed: Kimseye muhtaç olmayıp herkesin kendisine muhtaç olduğu.

Yazar: Arznet Nisan 25, 2020 0

111. LEHEB SÛRESİ

(Mekke’de nazil olan sûre, 5 ayettir. Peygamberimize düşmanlıkta ileri giden amcası Ebu Lehep hakkında indirilmiştir.) Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla. 1. Elleri kurusun Ebu Leheb’in! kurudu da.. 2. Ona, malı ve kazandıkları fayda vermedi. 3. O, alevli bir ateşe girecektir. 4. Karısı da, odun taşıyıcısı.. 5. Boynunda hurma lifinden bir iple..  

Yazar: Arznet Nisan 25, 2020 0