Kategori: Kuran Meal

Şaban PİRİŞ Meali

2. BAKARA SÛRESİ KELİME MEALİ

Şaban PİRİŞ 2. Bakara Sûresi Kelime Meali Sayfa Bakara: 1-5. Ayetler Sayfa Bakara: 6-16. Ayetler Sayfa Bakara: 17-24. Ayetler Sayfa Bakara: 25-29. Ayetler Sayfa Bakara: 30-37. Ayetler Sayfa Bakara: 38-48. Ayetler Sayfa Bakara: 49-57. Ayetler Sayfa Bakara: 58-61. Ayetler Sayfa Bakara: 62-69. Ayetler Sayfa Bakara: 70-76. Ayetler Sayfa Bakara: 77-83. Ayetler Sayfa Bakara: 84-88. Ayetler Sayfa Bakara: 89-93. Ayetler Sayfa Bakara: 94-101. Ayetler Sayfa Bakara: 102-105. Ayetler Sayfa Bakara: 106-112 Ayetler Sayfa Bakara: 113-119. Ayetler Sayfa Bakara: 120-126. Ayetler Sayfa Bakara: 127-134. Ayetler Sayfa Bakara: 135-141 Ayetler Sayfa Bakara:142-145. Ayetler Sayfa Bakara: 146-153. Ayetler Sayfa Bakara: 154-163. Ayetler…

Yazar: Arznet Nisan 26, 2020 0

113. FELAK SÛRESİ

(Mekke döneminin ilk yıllarında indirilen Sûre, ismini ilk ayetinden almıştır. FELAK, mecazen aydınlığı ile karanlığı delip geçen Kur’an vahyine işaret eder. 5 ayettir.) Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla. 1. De ki: ‑Mahlukatın Rabbine sığınırım. 2. Yarattığı şeylerin şerrinden, 3. Çöktüğü zaman karanlığın şerrinden, 4. Düğümlere üfleyenlerin şerrinden, 5. Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden!  

Yazar: Arznet Nisan 25, 2020 0

112. İHLAS SÛRESİ

(Mekke’de Nas sûresinden sonra indirilmiştir. Allah’ı şirkten arınmış bir inançla birlemek gerektiğini açıkladığı için bu adı almıştır. 4 ayettir.) Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla. 1. De ki: “O, Allah birdir.  2. Allah sameddir.[1] 3. Baba da oğul da olmamıştır. 4. Hiç kimse de O’na denk olamaz. [1] Samed: Kimseye muhtaç olmayıp herkesin kendisine muhtaç olduğu.

Yazar: Arznet Nisan 25, 2020 0

111. LEHEB SÛRESİ

(Mekke’de nazil olan sûre, 5 ayettir. Peygamberimize düşmanlıkta ileri giden amcası Ebu Lehep hakkında indirilmiştir.) Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla. 1. Elleri kurusun Ebu Leheb’in! kurudu da.. 2. Ona, malı ve kazandıkları fayda vermedi. 3. O, alevli bir ateşe girecektir. 4. Karısı da, odun taşıyıcısı.. 5. Boynunda hurma lifinden bir iple..  

Yazar: Arznet Nisan 25, 2020 0

110. NASR SÛRESİ

(Nasr sûresi, son vahiylerden biri olup, Hicri 10. yılda Zilhicce ayında Veda Haccı sırasında indirilmiştir. Bu sûre ile, yakın bir zaman diliminde Allah Teala Maide sûresi 3. ve Bakara sûresi 281. ayeti indirerek, vahyini tamamlamıştır.) Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla. 1. Allah’ın yardımı/zaferi ve fetih geldiği zaman. 2. İnsanların akın akın Allah’ın dinine girdiğini gördüğün…

Yazar: Arznet Nisan 25, 2020 0

109. KAFİRÛN SÛRESİ

(Erken dönem Mekki sûrelerden olan Kafirun, ismini ilk ayetindeki hitaptan almıştır. Kafirlerle asla itikadi bağlamda bir uzlaşmanın mümkün olmadığı esası üzerine kuruludur. 6 ayettir.) Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla. 1. De ki: “Ey Kafirler! Ben sizin kulluk ettiğinize kulluk etmem. 3. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edenler değilsiniz. 4. Ben sizin kulluk ettiğinize kulluk…

Yazar: Arznet Nisan 25, 2020 0

108. KEVSER SÛRESİ

(Mekke döneminin ilk yıllarına ait sûre, ismini ilk ayetinin son kelimesinden alır. 3 ayettir.) Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla. 1. Biz sana sayısız nimetler verdik. 2. Öyleyse sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. 3. Gerçek şu ki sana kin besleyen /düşmanının soyu kesiktir.  

Yazar: Arznet Nisan 25, 2020 0

107. MÂÛN SÛRESİ

(Peygamberliğin ilk yıllarında indirilen sûre, ismini surenin son kelimesinden almıştır. 7 ayettir.) Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla. 1. Hüküm gününü yalanlayanı gördün mü? 2. Yetimi itip kakan işte odur. 3. Düşkünü doyurmaktan hoşlanmaz. 4. Öyleyse yazıklar olsun o namaz kılanlara. 5. Kıldıkları namazdan gafil olanlara.  6. Gösteriş yapanlara.. 7. Ufak tefek yardıma bile engel olanlara..

Yazar: Arznet Nisan 25, 2020 0