Kategori: YAZILAR

Şaban PİRİŞ’in çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmış yazıları

KUR’AN KAVRAMLARI

  KUR’AN KAVRAMLARI VİDEOLARI   1 Adalet  2 Ahiret   3 Akıl   4 Allah   5 Allah’ın Dilemesi  6 Ayet  7 Bağy  8 Cihad   9 Din   10 Fitne   11 Gayb   12 Hanif   13 Helak   14 Hidayet   15 İ’tisam ve Teferrük  16 İbadet/Kulluk…

Yazar: Arznet Eylül 11, 2020 0

ALLAH’IN DİLEMESİ

Allah’ın dilemesi konusu Kur’an’da sık sık karşımıza çıkan bir konudur. Bu konu iyi bir şekilde kavranamadığı zaman bazı yanlış ve hatalı anlayışlar ortaya çıkmaktadır. “Allah’ın dilemesi” konusunu iyi kavrayabilmek için öncelikle Kur’an’ın gösterdiği gibi Allah’ı tanımamız ve Allah hakkında yanlış zanlardan kaçınmamız gerekir. Nitekim Kur’an’da şöyle buyuruluyor: “Allah’ı hakkıyla takdir edemediler, bilemediler.” (En’am; 91) “Allah…

Yazar: Arznet Eylül 6, 2020 0

ADALET

Adalet Nedir? Adalet: doğruluk, dürüstlük, eşitlik, hak, hakyemezlik, hakkaniyet, meşruluk, tarafsızlık, insaniyet, iyilik gibi anlamlara gelir. Adalet sosyal anlamda, karşılıklı hakların ve menfaatlerin korunması ve haksızlık yapılmaması halidir. Kelimenin aslı Arapça Adl’dir. Adl,  insaflı olmak, işte doğru olmak, eşit muamele etmek, doğru dürüst olmak, düzeltmek, denkleştirmek anlamlarına gelir. Adaletle İlgili Diğer Kelimeler: Kıst: Adalet, hakkaniyet,…

Yazar: Arznet Eylül 6, 2020 0

Kitaplar -Şaban PİRİŞ

Kur’an-ı Kerim Türkçe Anlamı Kur’an Yolu Tefsiri Kur’an Işığında Müslüman Kur’an’ı Anlama Kılavuzu Hz. İbrahim Hz. Osman Cep Dua Kitabı Kur’an Kavramları Kur’an Arapçası Öğreniyorum Gençlik Rehberi (Türkçe) Gençlik Rehberi (İngilizce) Vâkıdî ve Kitabü’l-Megazî’si (1. Cilt) Çeviri ve Değerlendirme Halifelik Kurumu Hakkında Farklı Yaklaşımlar ve Uygulamalar Kur’an Arapçası Öğreniyorum

Yazar: Arznet Mayıs 24, 2020 0

Hadis Kaynaklarında Geçen Halifelikle İlgili Hadisler

Şaban PİRİŞ Buharî, Müslim, İbnu Ma’ce, Tirmizî, Ebû Davud, Nesâî gibi birçok hadis kitabında halifelik ve imametle ilgili hadisleri önemli bir yer tutar. Bu konudaki hadisleri daha çok eserlerin; Ashâbu’n-Nebî, Fedâilu’s-Sahabe, Ahkâm, Haraç, İmâret, Vasâyâ, Meğazî, Adâbü’l-Kudât, Eymân, Bey’ât, Fiten ve Mehdî başlıkları altında görmekteyiz. Bu hadisleri şu şekilde gruplandırabiliriz. Hz. Muhammed’in hastalığı esnasında namazları…

Yazar: Arznet Mayıs 12, 2020 0